Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Kielcach.

Serdecznie dziękuję pozostałym członkom Rady za zaufanie i wybranie mnie na Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kielcach.

Choć działamy dość krótko jako Rada - od 25.02.2020. to już spotkaliśmy się 6-krotnie i zainicjowaliśmy wiele tematów, które posłużą osobom niepełnosprawnym w naszym mieście. Oprócz spraw wymagających większych nakładów finansowych i czasowych wytypowaliśmy sprawy do załatwienia „od ręki”:

 • Jak najszybsze powołanie Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z niepełnosprawnościami.
 • Złagodzenie podjazdów na chodniki w okolicach Targowiska Miejskiego i na jego terenie.
 • Działania w zakresie egzekwowania przestrzegania standardów dostępności m.in. dokumenty elektroniczne oraz maile wysyłane z UM powinny być dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Likwidacja krawężników na skrzyżowaniu Seminaryjska/Tarnowska, a także na Żeromskiego i przy Placu Wolności.
 • Oznakowanie FON na skrzyżowaniu ul. Warszawska-Jesionowa, Świętokrzyska-Al.Solidarności.
 • Zadbanie o wydłużenie czasu automatycznego zamykania drzwi w autobusach komunikacji miejskiej.
 • Poręcze po obu stronach schodów we wszystkich instytucjach użyteczności publicznej.
 • Kozetki dla osób niepełnosprawnych w przebieralniach na kieleckich pływalniach.
 • Podest do wjazdu na scenę w Filharmonii.
 • Lepsze oznakowanie w urzędach, instytucjach miejskich i obiektach sportowych (oznakowanie, podjazdy, szatnie, asystent):
  - informacje gdzie jest wejście dla osób na wózkach, parkingu,
  - czytelne napisy w windach,
  - oznakowanie krawędzi przy pierwszym i ostatnim stopniu schodów zwłaszcza w słabo oświetlonych miejscach,
  - przycisk dzwonka przywołania na wysokości osoby siedzącej na wózku.
 • Monitowanie inwestycji „Dworzec PKS” w zakresie przestrzegania standardów dostępności.

Pracujemy nad kolejnymi tematami i mamy nadzieję, że wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób z niepełnosprawnościami zmienimy Kielce w miasto przyjazne Osobom niepełnosprawnym.